Pasirinkite Skyrių

IGNITIS: Prisijungimas

esveikata prisijungti (logo)

Prisijungti prie ignitis

Atminkite, kad paslaugų vartotojo prisijungimui reikalinga autentifikavimo priemonė. Prisijungimui galite vieną iš galimų autentifikavimo metodų, tarp kurių: elektroninė bankininkystė, mobilus parašas, smart-id bei kitos jums patogios alternatyvos.

Kodėl nepavyksta prisijungti prie Ignitis savitarnos?

Prie IGNITIS prisijungti galima pasinaudojant keleta plačiai prieinamų alternatyvų. Dauguma vartotojų turi galimybę prisijungti pasinaudojant išorinėmis autentifikavimo sistemomis (bankai, mobilusis parašas, smart-id, facebook ir google paskyros). Jeigu nepavyksta prisijungti prie IGNITIS naudojantis šiomis tipinėnis atpažinimo primonėmis, tai gali įvykti dėl keleto priežasčių:

• Neteisingai įvedami prisijungimo duomenys arba pasirinktas ne tas prisijungimo duomenų įvedimo laukas (dažniau pasitaiko jungiantis pirmą kartą);
• Retai pasitaikantys elektroninio parašo paslaugų sutrikimai (techniniai sutrikimai kartais pasitaiko daliai vartotojų, arba visiems vartotojams vienu metu);
• Laikini interneto ryšio sutrikimai Jūsų vietiniame interneto tinkle, arba ignitis duomenų centrą aptarnaujančiame tinkle;
• Planiniai sistemos aptarnavimo darbai (atnaujinimų diegimai) Ignitis sistemose arba vieno iš autentifikavimo paslaugos tiekėjų sistemose (paprastai apie tokius prisijungimo sutrikimus būna pranešama iš anksto);

Tokiais atvejais rekomenduojama:
• Įsitikinti, kad naudojate teisingus prisijungimo duomenis;
• Įsitikinti, kad Jūsų naudojama elektronio parašo sistema yra pilnai aktyvuota, o naudojamo sertifikato galiojimo terminas nėra pasibaigęs;
• Pabandyti naudoti kitą autentifikavimo sistemą (pvz banką, mobilių operatorių ar smart-id);
• Pasidomėti, ar nėra išplatintos informacijos apie platesnio mąsto gedimus, planinius sistemos atnaujinimo darbus ir pan.;

WordPress Image Lightbox